Att ge bort en fastighet som gåva.

Idag är det väldigt ofta som man bestämmer sig for att ge bort gåvor, då man inte behöver betala gåvoskatt längre. Detta gör att man mycket lättare kan ge bort bland annat fastigheter eller aktier. Det finns däremot fortfarande flera regler som man måste ta hänsyn till, innan man kan genomföra en sådan gåva. Ibland behöver man t.ex. använda sig av gåvobrev. När det gäller gåvobrev avseende fastighet, måste man alltid uppfylla lagens krav. Det måste alltid bli undertecknad av personen som ger bort fastigheten samt personen som tar emot fastigheten.

Samtidigt måste också två andra personer bevittna underteckningen. Därutöver, måste gåvobrev avseende fastigheter också innehålla information över fastigheten som ges bort. Man bör också inkludera en överlåtelseförklaring. Det finns med andra ord en hel del som man måste göra när man tänkt ge bort en fastighet, även om det har underlättats en hel del sedan gåvoskatten försvann.

Information om gåvobrev

Det är väldigt många som tror att det är väldigt komplicerat att ge bort en fastighet, då man måste skriva ett gåvobrev. Gåvobrevens utseende kan variera men alla innehåller i princip samma information. Till hjälp finns det mallar som man kan ta hjälp av, där man kan se olika exempel på hur ett gåvobrev kan se ut.

När man därefter har valt en mall eller om man beslutar sig för att skriva en egen, är det bara att börja skriva. Gåvobreven kan dock också variera en hel del beroende på vem mottagaren av fastigheten är. Villkoren kan därför vara olika om du t.ex. planerar att ge bort fastigheten till ett barn eller till en vän. Man bör ta reda på information beroende på vem man planerat att ge fastigheten till och därefter följa informationen över vad som man bör inkludera i gåvobrevet och vad man inte behöver ta med.