Skaffa en Zoll AED 3

En Zoll AED 3 är en hjärtstartare. Det går bra att köpa en egen Zoll AED 3, för att ha hemma, om det är så att det inträffar något i det område du bor. Det går att registrera sin hjärtstartare på nätet, via hjärtstartarregistret, så att andra ser att du äger en. Det kan rädda någons liv att du äger en hjärtstartare. 

När en person får plötsligt hjärtstopp eller hjärtstillestånd, så måste man inom ett par minuter få igång hjärtat igen. Det går nästan enbart att göra med en hjärtstartare. Du bör även utföra hlr tillsammans med att du använder din Zoll AED 3. En hjärtstartare gör att man kan kicka igång hjärtat igen med elektriska stötar.

Lär dig använda din Zoll AED hjärtstartare

En Zoll AED 3 hjärtstartare är lätt att använda. Den har en inbyggd Real CPR Help teknologi, som ger dig en HLR-feedback i realtid. Det gör att du kan utföra din hlr på ett bra sätt. Du kommer att guidas med hjälp av din Zoll AED 3, både visuellt och audiellt. Idag är det allt för få hjärtstartare utplacerade samt att det är alldeles för få som vet hur de fungerar. 

Om du tar en hlr kurs, så innehåller de oftast även utbildning i hur en hjärtstartare fungerar. Det gör att du känner dig trygg med att kunna använda din Zoll AED 3. Genom att du känner dig trygg, så är det även lättare att våga använda den och det kan göra att du räddar ett liv!

Olika typer av terapi

Kognitiv beteendeterapiTerapi är en sorts behandling som skall hjälpa människor med psykiska problem eller kroppsliga besvär. Terapi är ett stort begrepp och har många olika typer och former. Medicinsk terapi är riktat mot människor som behöver hjälp inom kroppsliga besvär där de tar mediciner och kan få bieffekter som de skall kunna hantera med hjälp av terapin. Psykoterapi är en form av terapi där en psykolog skall hjälpa en person som mår psykiskt dåligt eller går igenom något svårt i livet. 

Psykologen lyssnar då till personen och skall ge lämpliga råd till personen så att man klarar av perioden. Kognitiv beteendeterapi är en sorts psykoterapi där även samtal skall utföras mellan en person och en psykolog, det är alltså ett fall som fått en benämning av Kognitiv beteendeterapi med förkortningen KBT.

Kognitiv beteendeterapi kan förbättra ditt mående

Kognitiv beteendeterapi är metod där syftet är att personen som har olika besvär skall kunna må bättre, främst känslomässigt. Man skall då först och främst lära sig till att förändra sitt beteende gentemot olika situationer som man sätts i och omgivningar. Men du kan även söka hjälp för kognitivt beteendeterapi om du har sömnproblem. Huvudfaktorn för människor som har haft sömnproblem har varit att man är alltför stressad och oroar sig alltför mycket i vardagen.

I Stockholm finns det väldigt många erfarna samtalsterapeuter såväl som hela Sverige. Men för dig som är bosatt i Stockholm finns det öppna dörrar för dig att ta kontakt med samtalsterapeuter om du känner att du behöver hjälp med att förändra hur du mår och tänker om dig själv. Din självkänsla kan lyftas upp på en högre nivå och efter samtalen är det meningen att du blir mer självständig och har mer förtroende när du sätts in i svårare situationer.