Skaffa en Zoll AED 3

En Zoll AED 3 är en hjärtstartare. Det går bra att köpa en egen Zoll AED 3, för att ha hemma, om det är så att det inträffar något i det område du bor. Det går att registrera sin hjärtstartare på nätet, via hjärtstartarregistret, så att andra ser att du äger en. Det kan rädda någons liv att du äger en hjärtstartare. 

När en person får plötsligt hjärtstopp eller hjärtstillestånd, så måste man inom ett par minuter få igång hjärtat igen. Det går nästan enbart att göra med en hjärtstartare. Du bör även utföra hlr tillsammans med att du använder din Zoll AED 3. En hjärtstartare gör att man kan kicka igång hjärtat igen med elektriska stötar.

Lär dig använda din Zoll AED hjärtstartare

En Zoll AED 3 hjärtstartare är lätt att använda. Den har en inbyggd Real CPR Help teknologi, som ger dig en HLR-feedback i realtid. Det gör att du kan utföra din hlr på ett bra sätt. Du kommer att guidas med hjälp av din Zoll AED 3, både visuellt och audiellt. Idag är det allt för få hjärtstartare utplacerade samt att det är alldeles för få som vet hur de fungerar. 

Om du tar en hlr kurs, så innehåller de oftast även utbildning i hur en hjärtstartare fungerar. Det gör att du känner dig trygg med att kunna använda din Zoll AED 3. Genom att du känner dig trygg, så är det även lättare att våga använda den och det kan göra att du räddar ett liv!